« Tillbaka till

MIR

En spegel är ett föremål som reflekterar ljus på ett sådant sätt som bibehåller så mycket som möjligt av dess ursprungliga kvalitet vid den kommande kontakten med spegeln.
Vissa speglar filtrerar även bort vissa våglängder samtidigt som de bibehåller andra våglängder vid reflektionen. Detta är olikt andra ljusreflekterande föremål som inte bibehåller mycket av den ursprungliga vågsignalen annat än färg och diffust reflekterat ljus. Den vanligaste typen av spegel är den plana spegeln som har en flat yta. Böjda speglar används också för att producera förstorade eller förminskade bilder eller fokusera ljus, eller helt enkelt att förvränga den reflekterade bilden.
Speglar används vanligtvis för personvård eller för att betrakta sig själv (i dessa sammanhang används ibland den ålderdomliga termen tittglas), samt inom dekoration och arkitektur. Speglar används även i forskningsutrustning så som teleskop och laser, kameror och industrimaskiner. De flesta speglar är konstruerade för synligt ljus; men även sådana speglar används som är konstruerade för andra vågtyper eller våglängder för elektromagnetisk strålning, i synnerhet i icke optiska instrument.